Yüksek Lisans Tez Hazırlama & Danışmanlık

Yüksek Lisans Tez Hazırlama & Danışmanlık2018-02-23T12:20:05+00:00

yüksek lisans tez hazırlama ve danışmanlık

Bilginin hızla arttığı ve değiştiği günümüzde bireyin belirli alanda uzmanlaşması açısından yüksek lisans eğitimi çok önemlidir ve yüksek lisans eğitimine giderek daha çok ihtiyaç duyulmasının temel nedenlerinden birisi budur. Bunun dışındaki ana neden ise, akademik dünyaya yönelik olarak öğretim elemanı yetiştirme ihtiyacıdır. Bir yüksek lisans eğitimi programında, kişilere, meslek alanlarında uzmanlaşmanın yanı sıra bilimsel araştırmalar yaparak bilgi üretebilme becerileri gibi akademik beceriler de kazandırılmaya çalışılır. Yüksek lisans eğitimi, lisansüstü eğitimin ilk basamağıdır. Lisans eğitiminden sonra, akademik dünyaya katılım, yüksek lisans eğitimi ile başlar.

Yüksek Lisans Proje ve Tez Yazdırma

Yüksek lisans eğitiminin tamamlanabilmesi için öğrenciden beklenen şey, var olan bir probleme çözüm üretebilmek adına bir tez hazırlamasıdır. Her enstitünün yönetmeliğinde belirtilen bu tez çalışması jüri karşısında savunulmak sureti ile öğrencinin mezuniyetini belgeler. Ancak, danışmanların ilgisiz tutumları ya da öğrencilerin iş-eğitim-yaşam dengesini kuramamasından kaynaklanan nedenlerden ötürü tez yazım sürecinde aksaklıklar ile karşılaşılabilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde çözüm üretebilmek adına faaliyet gösteren işletmemiz, yüksek lisans öğrencilerine tez sürecinde ihtiyaç duyduğu tez danışmanlık desteğini sağlamaktadır.

Yüksek Lisans Tez Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetini Nasıl Sağlamaktayız?

Öğrencinin tez konusunun belirlenmesinde gereken özgünlüğün ve değerin sağlanabilmesi adına görüş alışverişleri ile başlayan süreç, öğrencinin jüri karşısındaki savunmasında başarılı bulunmasına kadar devam ettirilmektedir. İşletmemiz çalışma prensiplerine paralel olarak uygulamaların yer aldığı tez başlıklarında danışmanlık sağlamakta olup, kadrosunda istatistik ya da mühendislik uygulamalarında etkin çözümler üretebilecek üyeleri barındırmaktadır. Üstlenilen tüm yüksek lisans tezlerinde öğrenciyi mutlak mezuniyete götürme garantisi vermekte ve bunun sağlanması adına çaba sarf etmekteyiz.

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİZDE PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Teklif Al
Teklif Al