Tıpta Uzmanlık Tez Hazırlama & Danışmanlık

Tıpta Uzmanlık Tez Hazırlama & Danışmanlık2018-02-23T12:18:45+00:00

tıpta uzmanlık tez hazırlama ve danışmanlık

Tıp eğitiminin tamamlanmasının ve öğrencinin mezun olmasının ardından, “rehberlik ve gözetim altında” yürütülmekte olan; yapı, süreç ve sonuç unsurlarından meydana gelen bir eğitim programı olan tıpta uzmanlık eğitimi önemli bir başlık olarak ortaya çıkar. Bu süreçte asistan olarak isimlendirilen hekimlerin ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılandırılmış olan eğitim müfredatını, didaktik etkinlikler çerçevesinde hasta tanı ve tedavileri ile entegre etmek ile yükümlüdür. Bununla birlikte asistanlardan beklenen bir diğer husus da yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek ve sürdürmektedir.  Uzmanlık eğitimi sonucunda hekimin yetkinlik alabilmesi için son aşamada ilgili alanına yönelik bir tez ortaya koyması beklenmektedir.

Tıpta Uzmanlık Tez Yazdırma Talebinin Oluşumu

Gerek tıp gerek diş hekimliği sürecinde klinik vakalar ile ilgilenirken bir taraftan da tez yazımına ilişkin süreci tamamlamak ve kurallara uygun bir şekilde ilgili kişi ve kurumlara teslim etmek asistanlar için çeşitli güçlükler doğurabilmektedir. Bununla birlikte kendisine danışman olarak atanan uzmanın da benzer yoğunluğu dikkate alındığında asistan, danışmanlık konusunda da çeşitli aksaklıklar yaşamak sureti ile uzmanlığını belgeleyemeyebilir.

Sonraki yaşantısında tümüyle pratiğe dönük bir çalışma hayatını kurgulayan bu kişiler, söz konusu prosedürlerin tamamlanması adına çeşitli danışmanlık arayışlarına girmektedir. Bu durumun üzerine amaç ve hedeflerini bina eden işletmemiz, tıpta uzmanlık tezlerinde en doğru şekilde süreç tamamlanması adına gereken yönlendirmeyi sağlamaktadır.

Tıpta Uzmanlık Tez Hazırlama ve Danışmanlık Hizmet Çerçevemiz

Tıp ya da diş hekimliği disiplinlerinin doğası gereği çalışmalarda klinik vakaların yer almasından yola çıkarak, biyoistatistik ya da çeşitli mühendislik disiplinleri ile harmanlanmış çalışmalara danışmanlık sağlamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz. Ekip üyesi arkadaşlarımızdan konu üzerinde çalışabilecek bir takım oluşturmak sureti ile öğrencilerin tez hazırlama süreçlerini herhangi bir sekteye uğramayacak biçimde ve en doğru yöntemler ile kotarmaktayız.

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİZDE PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Teklif Al
Teklif Al