Tez Yazım Merkezi

Tez Yazım Merkezi2018-02-23T12:13:19+00:00

tez yazım merkezi

Tez hazırlama merkezi özelliğindeki kurumların ortaya çıkmasında, tez döneminin gerektirdiği profesyonellik ve akademik arka plan etkili olmuştur. Diğer bir ismi ile tez yazım merkezi olarak adlandırılan bu işletmelerin yaygınlığı, yurtiçi ve yurtdışında giderek artmaktadır. O halde bu sektöre ilişkin bilgilere değinmek ve Omegatez kimliğiyle bu alanda ne tür hizmet verildiğinden bahsetmek yerinde olacaktır.

Tez Yazım Merkezlerinin Akademik Camiaya Katkıları

Seçilen konu başlığına ya da tezin teslim edileceği bölüme bakılmaksızın tez yazım merkezi özelliğindeki kurumlar, öğrenciyi içinde bulunduğu zorlu tez aşamasında yönlendirmekte ve öğrenciye profesyonel tez danışmanlığı sağlamaktadır. Bu yönü ile tez yazım merkezi ifadesinin aslında üniversite hayatında önemli bir yer tuttuğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bilim dünyasında yaşanan gelişmelere paralel olarak tez yazım merkezleri, sürekli kendini güncellemekte ve bilgi çağının gereklerine uygun bir çerçevede tez danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu koşullara uyum sağlayamayan işletmeler, zaman içerisinde müşteri kaybetmekte ve en sonunda kaçınılmaz son ile karşılaşarak kapanmaktadır. Çünkü tez yazım merkezlerinden beklenen şey, akademik kariyer hedefindeki bireylere gereken danışmanlığı sağlamak sureti ile söz konusu gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Tez Yazım Merkezleri Danışmanlık Hizmetlerinde Hangi Sorulara Yanıt Arar?

Tez yazım merkezleri bilimsel araştırma basamaklarına uygun çerçevede faaliyet yürütürken, danışmanlığını üstlenidiği projeler için ilgili basamaklara paralel olarak aşağıdaki sorulara yanıt arar:

  • Bilimsel nitelik taşıyan bir metin nasıl olmalıdır?
  • Hangi amaçları gütmelidir?
  • Bu metnin oluşturulmasında kullanılması gereken ölçütler nelerdir?
  • Kullanılması gereken yöntem ve teknikler hangileridir?
  • Ne tür bir dil kullanılmalıdır?

Yukarıdaki sorulara bağlı olarak tez hazırlama sürecinin yürütülmesi beraberinde mutlak başarıyı getirecektir.

Tez Yazım Merkezi Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, sektörün gelişmesi beraberinde pek çok tez yazım merkezi doğurmuştur. Ana gaye olarak tez dönemindeki öğrencinin üzerindeki sorumluluğu hafifletmek ve özellikle zaman yönünden tasarruf sağlamasına yardımcı olmak güdülmesine rağmen, pek çok tezin bu işletmeler nedeni ile bir türlü sonlanamadığı bilinmektedir. Aslında buradaki ana problem, işinin ehli olmayan kişilerin bir web sitesi kurup üzerine tez yazım merkezi yazmak sureti ile piyasaya çıkmasıdır. Tez danışmanlığı vazifesini üstlenebilecek herhangi bir kadrosu olmayan bu işletmeler, öğrencilerin mağduriyetinin temel sebebidir. Peki bu web sitelerini diğerlerinden ayırt etmek ve profesyonel danışmanlık alabilmek için ne yapmak gerekir?

Her şeyden önce kurumsallığın en büyük kanıtı vergi levhası ve yüz yüze görüşme yapılabilecek bir ofisin bulunmasıdır. Bu kriter göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınabilecek işletme sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Bunlar arasından seçim yaparken de ofis ziyaretlerindeki karşılıklı görüş alışverişleri ve tez hazırlama fiyatları yol gösterici olacaktır.

Omegatez Tez Yazım Merkezi

Omegatez Tez Yazım Merkezi İstanbul ilinde bulunan merkez ofisinden danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Ankara ve İzmir illerine yaptığımız periyodik ziyaretler sayesinde de bu şehirdeki öğrenciler ile tanışarak kendimizi en doğru biçimde ifade edebilmekteyiz. İşletmemizin sahip olduğu vergi mükellefiyeti ve akademik kadro derinliği profesyonelliğimizin kanıtıdır. Bununla birlikte mutlak başarı garantisi vermemiz ve aksi durumda ücret iadesi yapmamız bizi diğer merkezlerden keskin bir şekilde ayırmaktadır.

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİZDE PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Teklif Al
Teklif Al