Tez Yazım Kılavuzuna Uyarlama & Editörlük

Tez Yazım Kılavuzuna Uyarlama & Editörlük2017-09-28T00:39:05+00:00

tez yazım klavuzuna uyarlama ve editörlük

Her akademik metinde takip edilen bir yazım dili ve uyulmakta olan bir metin yönergesi bulunmaktadır. Hazırlanan çalışmaların akademik literatüre katkı sunması beklendiğinden yazım dilinin akıcı olmakla birlikte formal ve akademik bir tat içermesi gerekmektedir. Tez çalışmalarında alıntı yapmak bir zorunluluk olduğundan parçaların birleştirilmesi sırasından akıcılığın sağlanması da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.

Bunun yanı sıra, hazırlanan tüm tez çalışmalarının yazı karakteri, paragraf yapısı, sayfa düzeni, numaralandırma ya da atıfta bulunma gibi şekil yönünden uyulması gereken kurallar bağlı bulunan enstitü tarafından ilan edilen yönergeye göre hazırlanmalıdır.

Özellikle şekil şartlarının sağlanmasında Office ya da Adobe gibi programların etkin bir şekilde kullanılması gerekmekte ve bu durum da çoğu zaman yüksek kullanım becerisine sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. İşletmemiz, söz konusu yazım programlarını kullanarak öğrencilerin tez çalışmalarına akademik nitelik kazandırmakta ve şekil şartlarını sağlamaktadır.

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİZDE PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Teklif Al
Teklif Al