Mühendislik Analizleri, İstatistik & Biyoistatistik

Mühendislik Analizleri, İstatistik & Biyoistatistik2017-09-28T00:32:05+00:00

muhendislik analizleri istatistik ve biyoistatistik

Düzeyine, ait olduğu disipline ya da teslim edileceği kuruma bakılmaksızın her tez çalışmasından beklenen bir hipotez oluşturmak ve bu hipotezi sınamak sureti ile tezin inşa edildiği probleme çözüm getirmektedir. Bu anlayış çerçevesinde yapılan tez çalışmalarında istatistik, deney ya da simülasyon çeşitli uygulamalara yer vermek hipotezin matematiksel ifadeler çerçevesinde doğrudan sınanmasına imkan tanımaktadır.

Araştırma Hipotezleri ve Analiz Teknikleri

Özellikle mühendislik alanında eğitim gören ya da sağlık sektöründe olup da bir biyomalzeme üzerinde çalışan hekimler sıklıkla deney düzeneklerine, çeşitli modellemelere, programlamalara ya da hesaplamalara ihtiyaç duyar ve bu doğrultuda çeşitli paket programlar kullanır. Benzer şekilde sosyal bilimler alanında eğitim gören öğrenciler de SPSS, eViews ya da Stata gibi paket programlar aracılığı çeşitli analizler yürütür. Sağlık alanında istatistik çalışması yapılan tezler de yine paket programlar aracılığı ile biyoistatistik çalışmaları yürütülür.

Uygulama kapsamında kullanılan programlar, hesaplamalar ya da programlamalar kendi başına uzmanlık gerektiren disiplinler olduğundan öğrencilerin bu noktada uzman desteğine ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Bu noktada işletmemiz istatistik, biyoistatistik ve mühendislik uygulamaları konusunda uzman ekip üyeleri istihdam etmek sureti ile öğrencilerin “analiz” taleplerini karşılamaktadır.

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİZDE PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Teklif Al
Teklif Al