Doktora Tez Hazırlama & Danışmanlık

Doktora Tez Hazırlama & Danışmanlık2018-02-23T12:18:26+00:00

doktora tez hazırlama ve danışmanlık

Bağımsız araştırma yapmanın yolu olan doktora eğitimi, bilimsel olayları geniş ve derin perspektiften değerlendirebilme yeteneğini kazandırmaktadır. Bunun yanı sıra toplumda gerek iş hayatında gerekse özel hayatta seçkin birey olmanın şartlarından biri olan eğitimin en üst basamağındaki doktora eğitimi, iş hayatında ve özel hayattaki konumu seçkin ve vazgeçilmez kılmaktadır. Alınan doktor ünvanı ile birlikte kişinin statüsü tümüyle değişirken, eğitim hayatı boyunca edindiği tecrübeler ve yaşadığı güçlükler doğrultusunda birey bambaşka bir bakış açısına sahip olmaktadır.

Doktora Tez Hazırlama Dönemi ve Zorlukları

Tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda doktoranın ehemmiyeti ortaya çıkmakta ve buna paralel olarak da doktora başvuruları her geçen gün artmaktadır. Kişinin hayatına yoğun katkıları olan doktora sürecinin çeşitli zorlukları da beraberinde getirmesi beklenen bir durumdur. Özellikle tez döneminin başlaması ile birlikte öğrenci hayatındaki en zor sınavlardan birisi ile karşılaşmış olur.

Her ne kadar doktora öğrencileri (eğer tümleşik doktora değilse) geçmişte yüksek lisans tezi hazırlamalarından dolayı tecrübeli olsalar da, artan statüye bağlı olarak talep edilene şartların değişmesinden dolayı süreci çok doğru yönetemeyebilmektedir. Her şeyden önce doktora tezinden beklenen şeyin mevcut bir sorunu gidermek üzere bir çözüm önerisi sunması olduğu değerlendirildiğinde konu seçiminde kafa karışıklığının yaşanması ve bu kararsızlığın zaman kaybına dönüşmesi kaçınılmazdır. Konunun belirlenmesinin ardından öğrenciyi tez izleme komiteleri ile değerlendirilen zorlu bir karşılar.

Doktora Tez Yazdırma Talebi ve Bizim Danışmanlık Bakışımız

Bu çerçevede işletmemiz doktora öğrencilerine tüm tez hazırlama süreci boyunca profesyonel ve çözüm odaklı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Her şeyden önce işletmemiz, konu başlığının belirlenmesinde öğrenci ile çeşitli görüşmeler sağlamakta ve fikir alışverişi yapmak sureti ile en ideal konu seçimini gerçekleştirmektedir. Konu seçimi sırasında kadro yapılanmamıza paralel olarak bizden hizmet alan öğrencileri multidisipliner çalışma yapma konusunda cesaretlendirmekte ve her çalışmanın içerisine bir uygulama yerleştirme taraftarı olmaktayız. Bu uygulamalar sosyal bilimler alanında istatistik üzerine kurulu iken sağlık bilimleri alanında yapılan çalışmalara biyoistatistik ile birlikte çeşitli mühendislik uygulamalarını ekleme konusunda öğrenci ile fikir alışverişinde bulunmaktayız. Bunların yanı sıra, fen bilimleri alanında da çeşitli laboratuvar ve simülasyon şartlarını anlaşmalı olduğumuz kurumlar aracılığı ile sağlamaktayız. Artık bilim dallarının birbiri içine geçmiş olması nedeni ile mevcut bir probleme çözüm önerisi getirecek doktora tezinde de disiplinler arası çalışmaların daha doğru olduğu kanaatindeyiz.

Konu başlığına karar verilmesinin ardından, ekip içerisinde yer alan ve seçilen konuya ait parçalar üzerinde uzman olan üyelerimizi çalışmaya dahil ederek bir takım oluşturmaktayız. Bu takımın içerisine çalışma sahibi öğrenciyi yönetici rolü ile entegre etmekteyiz. Her aşamada karşılıklı görüş alışverişleri ile çalışma ilerletilmekte, tez izleme komiteleri için raporlamalar yapılmakta ve geri bildirimler dikkate alınarak gereken düzenlemeler yapılmaktadır. Alınan her bir komite onayı ile mezuniyete doğru yol alınmakta ve öğrenci tez savunmasına yönlendirilerek mezuniyetin sağlanması için gereken tüm koşullar titizlikle sağlanmaktadır.

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİNİZDE PROFESYONEL DANIŞMANLIK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Teklif Al
Teklif Al